NMF ramkontrakt 2021-2023

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk arbeidsgruppe for matforvaltning och forbrukerinformasjon (NMF) har ansvar for aktiviteter innenfor tilsyn/kontroll, merking og forbrukerinformasjon, herunder bland andet den årlige konferens for livsmiddeltilsyn. Arbeidsgruppen skal innenfor sitt ansvarsområde holde oversikt over situasjonen i Norden, ta initiativ til samarbeid og utarbeide forslag til mål og aktiviteter slik at rammeprogrammets og andra styrende dokumenters politiske intensjoner oppfylles. Gruppen skal for øvrig bidra til at mattilsynene i Norden arbeider mest mulig effektivt, tidsriktig og harmonisert. Gruppens arbeid skal også bidra til at det ikke utvikles unødige grensehindre eller forskjellsbehandling. Og at det utvikles nordisk samarbeid som gir merverdi for de enkelte lands forvaltning

Senast uppdaterad:
2022-07-12 09:49