ECONOR V - Statistics Norway

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

ECONOR V prosjektet skal utarbeide en oppdatert rapport, The Economy of the North ECONOR 2025, med oversikt over økonomisk og sosio-økonomisk statistikk og forskningskunnskap om bærekraftig utvikling og levekår i det sirkumpolare Arktis. Klimaendring og global økonomisk utvikling har stor påvirkning på arktisk miljø og det naturbaserte livsgrunnlaget til urfolk og øvrig lokalbefolkning. For å styrke kunnskapsgrunnlaget for politikk for bærekraftig utvikling, vil det tverrfaglige samarbeidet i ECONOR-nettverket kombinere tilnærminger fra samfunnsøkonomi, sosiologi og miljøfag. ECONOR V rapporten, som følger opp de fire tidligere ECONOR rapportene, blir en leveranse fra det norske lederskapet i Arktisk råd 2023-2025 og lanseres på utenriksministermøtet i Arktisk råd i 2025. Deltakere i ECONOR V er statistikere og forskere i det sirkumpolare ECONOR-nettverket og andre rådgivere, med redaksjonsgruppe i Statistisk sentralbyrå, CICERO og Université Laval.

Senast uppdaterad:
2023-08-30 17:42