Restorative justice and practices in the Nordics/ Restorativ rättvisa och praxis i Norden- RJNord

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Detta projekt kommer att försöka återuppliva kunskapsutbyte och nätverkande mellan nordiska aktörer inom olika typer av restorativ rättvisa och praxis, såsom medling. Projektet består av ett expertseminarium inklusive workshop på Åland våren 2025 (datum 12-14 maj). Seminariebidragen sammanfattas sedan i en publikation som kommer att ges ut i september 2025. En arbetsgrupp kommer att etableras under seminariet för att säkra framtida nätverkande och samarbete. Projektet leds av Ålands fredsinstitut (Åland, Finland) med en styrgrupp av representanter från Institutet från Hälsa och Välfärd Finland, Justitieministeriet Finland, Finlands forum för medling, Åbo akademi Finland, Konfliktrådet Norge och en representant för restorativ rättvisa i Danmark.

Senast uppdaterad:
2024-05-28 09:17