Strengthening collaboration and coordination between biodiversity and chemicals and waste clusters

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Reformen av den internationella miljöstyrningen (IEG) har fokuserat på att göra systemet för global miljöstyrning mer sammanhängande. Ökad samordning av multilaterala miljökonventioner har varit en central del av reformen. Det är bl.a. nödvändigt att utveckla samarbetet mellan olika grupper (clusters) av miljökonventionerna, t.ex. i skärningspunkten biodiversitet-kemikalier (TemaNord 2019:518). Projektet kommer att analysera möjligheterna att åstadkomma fortsatt samordning mellan konventionerna om biologisk mångfald, kemikalier och avfallshantering. Pesticiders inverkan på biodiversitet och särskilt pollinatörer kommer att utgöra en fallstudie i projektet, som även kommer att utarbeta rekommendationer för internationella fora.

Senast uppdaterad:
2021-04-19 09:50