Havforvaltning og klima – fagkonferanse høsten 2022

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I forbindelse med det nordiske visjonsprosjektet Havforvaltning og klima 2021 -2024 ønsker det norske formannskapet høsten 2022 å arrangere en fagkonferanse om nordiske havområder under press. Det overordnete målet med konferansen er å øke oppmerksomhet og interesse for havforvaltning og klimaendringer og å spre kunnskap. Konferansen vil også fungere som en oppstartskonferanse for visjonsprosjektet. Fokus på konferansen vil være Skagerrak, Kattegat og Østersjøen, men konferansen vil samtidig være en anledning til erfaringsutveksling om helhetlig og bærekraftig havforvaltning og klimaendringer i alle nordiske havområder. Målgruppen er både forskere, fiskerinæringen og andre næringsutøvere knyttet til Skagerrak/Kattegat/Østersjøen, sentral, lokal og regional forvaltning, miljøorganisasjoner og andre interessegrupper og allmennheten for øvrig.

Senast uppdaterad:
2023-01-04 15:38