AMR One Health konferens 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Målsättningen med projektet är att genomföra en tvådagars AMR konferens utifrån ett One Healthperspektiv under november 2024. Resultatet av konferensen förväntas bli en målbild för det nordiska AMR-samarbetet, vad som önskas uppnås samt en plan om hur det fortsatta gemensamma AMR arbetet inom Nordiska ministerrådet kommer att genomföras. Kortsiktigt beskriver planen det organiserade samarbetet inom Norden för att främja tillgången till antibiotika samt utvecklingen av nya antibiotika. Långsiktigt beskriver planen det nordiska bidraget till att motverka AMR.

Senast uppdaterad:
2024-01-26 14:59