Ag-Fisk Rammekontrakt 2022-2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

NMR AG-Fisk Det nordiske fiskerisamarbejde har til formål at arbejde for en bæredygtig fiskeri- og havbrugssektor, økonomisk, socialt og biologisk. AG-Fisk er det operative organ for EK-FJLS(Fiskeri og Havbrug) og varetager projektadministrationen for embedsmandsgruppen. Til AG-Fisk er knyttet et sekretariat, som har det overordnede ansvar for administration og styring af fiskerisamarbejdets projekter. Arbejdsgruppen forestår udvikling af projekter og medvirker til at styrke det tværsektorielle samarbejde med relevante nordiske institutioner og grupper i Nordisk Ministerråd. AG-Fisk rådgiver embedsmandskomiteen og Nordisk Ministerråd i spørgsmål, der relaterer sig til marine ressourcer, opdræt og fangst. AG-Fisk deltager, på vegne af Fiskerisamarbejdet, i relevant tværsektorielt samarbejde, herunder samarbejde med øvrige grupper under MR-FJLS.

Senast uppdaterad:
2022-03-03 18:37