Formannskapskonferanse: Inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd 2022 (arbeidslivssektoren) planlegger å arrangere en konferanse i 2. halvår 2022 om inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Konferansen skal drøfte utenforskap i Norden, og satsinger og virkemidler som kan bidra til å øke arbeidsdeltakelsen blant utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Som ledd i arbeidet med å realisere Ministerrådets handlingsplan for Visjon 2030, er det i arbeidslivssektoren igangsatt et større forskningsprogram om hvordan man kan øke yrkesdeltakelsen blant utsatte grupper på arbeidsmarkedet som som unge, innvandrere, eldre arbeidssøkere og personer med helseutfordringer. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap og erfaringsutveksling om utfordringer, strategier og resultater knyttet til inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet, og vil gi viktige bidrag til konferansen.

Senast uppdaterad:
2023-02-23 10:49