Promoting gender equality in the Nordic and Jordanian music sectors

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I samarbeid med Oslo World og jordanske musikkaktører planlegger de norske og svenske ambassadene i Amman å avholde et arrangement om likestilling i nordisk og jordansk musikksektor. Jordanske og nordiske aktører vil inviteres til å utveksle erfaringer og utfordringer med å oppnå likestilling og økt deltakelse fra kvinner i sine respektive musikkindustrier gjennom en rundeborddiskusjon. Arrangementet vil også demonstrere hvordan denne likestillingen kan se ut i praksis, gjennom en konsert med musikere fra alle tre landene. Ambassadene vil også legge til rette for fremtidig kulturelt samarbeid og partnerskap mellom de jordanske og nordiske aktørene som deltar på arrangementet.

Senast uppdaterad:
2023-12-07 13:22