SPROGSAMARBEJDET- Revitalisering av små språk

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Formålet er å bidra til å øke bevisstheten, interessen og kunnskapen om hvordan utdanning og kultur kan bidra til å revitalisere og styrke små språk i Norden. Innsatsen skal bidra til å styrke de nasjonale minoritetsspråkene og de nordiske små språkene, til å utvikle det tverrsektorielle, nordiske språksamarbeidet, og til å styrke den nasjonale oppfølgning av målsetninger i den nordiske språkdeklarasjonen

Senast uppdaterad:
2023-04-11 16:34