SPROGSAMARBEJDET- Revitalisering av små språk

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Formålet er å bidra til å øke bevisstheten, interessen og kunnskapen om hvordan ut-danning og kultur kan bidra til å revitalisere og styrke små språk i Norden. Innsatsen skal bidra til å: • styrke de nasjonale minoritetsspråkene og de nordiske små språkene • utvikle det tverrsektorielle, nordiske språksamarbeidet • styrke den nasjonale oppfølgning av målsetninger i den nordiske språkdeklara-sjonen

Senast uppdaterad:
2021-02-08 17:00