Nordic Ocean and Food Talk

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordic Ocean Talk er et side arrangement til FNs havkonferanse i Lisboa i juni. Arrangementet blir den 28. juni og søker å bringe sammen flere viktige aktører med ulike bakgrunner for å dele erfaringer og kunnskap om å nå bærekraftsmålene. De Nordiske landene er kanskje ikke de største, men næringslivet og havsektoren står sterkt og vil spille en viktig rolle i å nå bærekraftsmålene. For å gjøre det må de nordiske stemmene og løsningene ut i verden, på de store arenaene som denne konferansen. Vi er også opptatte av at både det globale nord og det globale sør kan gå igjennom den grønne omstillingen sammen, og forhindre at forretningsmulighetene og konkurransefortrinnene knyttet til grønn- shipping, energi og fiske bare kommer Nord til gode. Ved å streame arrangementet digitalt til et bredt publikum, i tillegg til de som deltar på konferansen.

Senast uppdaterad:
2023-07-25 11:11