AG-Fisk Rammekontrakt 2017-2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det nordiske fiskerisamarbejde har til formål, at arbejde for en bæredygtig fiskeri- og havbrugssektor, økonomisk, socialt og biologisk. Arbejdsgruppens formål er at forestå udvikling af projekter, administrere fiskerisamarbejdets projektportefølje samt at medvirke til at styrke det tværsektorielle samarbejde. Målet med AG-Fisk er at gennemføre de handlingsplaner og prioriteringer, som er vedtaget af EK-FJLS (Fiskeri og Havbrug) med udgangspunkt i MR-FJLS rammeprogram samt mandat for AG-Fisk 2014-2016. AG-Fisk har desuden en rådgivende funktion overfor EK-FJLS (Fiskeri og Havbrug).

Senast uppdaterad:
2024-01-08 10:37