Forest biodiversity protection in the Barents Region in 2020 and beyond

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

De boreala skogarna i Barentsregionen sträcker sig från Norge via Sverige och Finland till Ryssland. Länderna har alla undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). I CBD-processen har parterna formulerat globala mål för bevarandet av den biologiska mångfalden fram till 2020. Projektets syfte är att analysera i vilken utsträckning målen har uppnåtts vad gäller boreala skogar i Barentsregionen. Enligt Aichi-målen skall 17 % av de terrestra ekosystemen samt insjöar och andra vatten drag skyddas. Eftersom det är nödvändigt att bevara biodiversiteten även utanför skyddade områden, säkerställa representativiteten av olika skogliga naturtyper i skogslandskapet och adressera landskapsperspektivet for att integrera viktiga miljöer såsom vårmarker, vatten och fjällmiljöer är det viktigt att utveckla dialogen med skogsbrokssektorn. Projektet strävar efter att vidareutveckla denna dialog framför allt inom ramen för Barents Euro-Arktiska Råd (BEAC) och i regionen som helhet.

Senast uppdaterad:
2022-12-20 12:22