SPROGSAMARBEJDET - Nordspråk 2019-2022

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordspråk er en organisasjon bestående av representanter for nordiske morsmålslærerforeninger og foreninger for undervisere i nordiske språk som fremmedspråk. Nordspråks formål er å realisere og synliggjøre intensjonene i det nordiske språksamarbeidet og å arbeide for å sikre at nordiske undervisere på grunnskoler, gymnasier og lærerutdanninger har en oppdatert kunnskap om de andre nordiske landenes kultur og litteratur, og at de har verktøy til å ivareta undervisning i nordiske språk som nabospråk eller fremmedspråk.

Senast uppdaterad:
2023-03-14 05:31