Nordic Talks 2022: Sustainability in the Nordic-Sino Music Industry

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Musikbranschen, som under lång tid har kritiserats för att inte vara miljövänlig, behöver akuta förändringar. Detta är särskilt synligt i ljuset av den globala covid-19-pandemin. Vad kan branschen göra för att anpassa sig till de nya omständigheterna? Vilka hållbara och innovativa lösningar kan föras till det befintliga ekosystemet i den traditionella musikindustrin? Den kinesiska musikmarknaden har vuxit snabbt till att vara en av världens största. Vilka möjligheter och utmaningar innebär detta för den nordiska musikbranschen? I två på varandra följande Nordic Talks: Sustainability in Nordic/Sino Music Industry kommer erfarna utövare från den nordiska och kinesiska musikindustrin att försöka hitta svaren - ansvarsfull produktion och konsumtion, anständiga arbetsvillkor och robust ekonomisk tillväxt, och internationellt partnerskap för att uppnå hållbar utveckling mål över Norden och Kina, under och efter pandemin.

Senast uppdaterad:
2023-07-25 11:12