NEFCO Nordiska Miljöutvecklingsfonden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordiska Ministerrådet medfinansierar den nordiska miljöfinansieringsinstitutionen NEFCO:s Miljöutvecklingsfond. Miljöutvecklingsfonden är inriktad på att underlätta och förbereda miljöförbättrande investeringar i särskilt Ryssland och Ukraina genom att tillhandahålla finansiering på förmånliga villkor. Positiva miljöeffekter för angelägna projekt uppnås bl a genom att lönsamhetsförutsättningarna kan stärkas, rikstagandet ökas och genomföranadet tidigareläggas.

Senast uppdaterad:
2023-12-06 13:44