Vård och omsorg på distans – en byggsten för ett hållbart Norden (VOPD 2.0)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Genom det tvärsektoriella projektet integrerad vård och omsorg på distans (iVOPD) kommer MR-S att bidra till ökad tillgänglighet till välfärdstjänster i hela Norden, med särskilt fokus på glesbygdsområden. I projektet ingår fokus på digitala lösningar, innovation, miljö och klimat, regional utveckling, kompetensförsörjning inom vård och omsorg, och internationell profilering av Norden som en modern välfärdsregion.

Senast uppdaterad:
2023-02-21 15:32