Harvesting the potential of algal biomass for the development of ophthalmic and cancer therapies

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Algebiomasse har vakt stor oppmerksomhet det siste tiåret på grunn av dens høye potensielle produktivitet over terrestriske oljevekster og lignocelluloseholdig biomasse i Nord-Europa og Quebec. For at algebioraffineriet skal lykkes med utviklingen av et sentralt marked, må de avledede ingrediensene og råvarene med høy verdiskaping isoleres og behandles ved hjelp av kostnadseffektive sirkulære og bærekraftige prosesser. i dette prosjektet skal vi teste ulike kvaliteter av alginater utvunnet fra lokale gårder i nordiske land og Québec, for å utvikle og fremme 3D-bærekraftige biobaserte hydrogeler med kreftmedisinfunksjonalitet beregnet for prekliniske studier for å forbedre de terapeutiske prosedyrene for tykktarmskreft. og øke overlevelsessjansene til pasientene.

Senast uppdaterad:
2024-04-18 15:27