Kulturens återhämtning och förändring i spåren av Coronapandemin

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet skall studera uppföljande effekter av Covid-19 pandemin i kultursektorn i de nordiska länderna. I en tidigare studie på samma tema, publicerad av Kulturanalys Norden i mars 2021, pekas ett antal områden ut för fortsatta studier. Bland annat påpekades att för att grundligt och djupgående redogöra för pandemins effekter behövs ytterligare studier kring kultursektorns återhämtning. Ekonomiska analyser av sammansättningen av olika typer av försäljning inom kulturområdet (privat konsumtion, offentligt stöd, privat kulturstöd), samt förändringar i sysselsättningen inom kulturområdet föreslås i denna utredning. I flera nordiska länder har även s.k. ”återstarts- eller genstarts utredningar” för kultursektorn tillsatts och en genomgång av dessa utredningar bör således ingå i underlaget för projektet. Den föreliggande uppföljande studien bör samtidigt ta hänsyn till och analysera eventuella förändringar i de nordiske kultursektorenes budgetstrukturer, bidragsordningar, legitimering m.m

Senast uppdaterad:
2024-02-09 13:17