Nordiske komparative mål på migrasjon og integrasjon

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Prosjektet skal gi og formidle oppdatert statistikk på området integrering og migrasjon i Norden. I tillegg skal prosjektet gi et forslag til en varig modell for oppdatering og formidling av statistikken. Statistikken omfatter områdene arbeidsmarked, utdanning og demografiske forhold. Statistikken belyser dermed et av de områdene hvor det er betydelige utfordringer knyttet til realisering av Vår Visjon 2030. Oppdateringen er basert på den harmoniserte statistikken som de nordiske landene tidligere har utviklet med støtte fra NMR. Statistikken skal bidra til å undersøke hvordan området integrering og migrasjon utvikler seg i Norden. Denne kunnskapen er etterspurt og brukes til å utvikle ny politikk og nye initiativer på området. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom de nordiske statistikkbyråene (Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge), og koordineres av NMRs statistikkleverandør. Statisticon AB. Det er det norske statistikkbyrået som administrerer prosjektet.

Senast uppdaterad:
2023-10-10 08:25