Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Den teknologiska förändringen, dvs den snabba utvecklingen av digitalisering, robotisering, artificiell intelligens och bioteknologi utgör en av megatrenderna på framtidens arbetsmarknad. Teknologiutvecklingen förutsätter välutbildad arbetskraft. Den nordiska arbetsmarknaden får större behov av ingenjörer och, och mindre av rutinartade servicefunktioner. Detta kommer att leda till att en stor efterfrågan av högteknologisk kompetens, samtidigt som det råder generell brist på utbildade inom STEM -området (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Andelen kvinnor är låg inom sektorn. Detta påverkar såväl de tekniska lösningarnas utformning, när kvinnor inte är med och utvecklar ny teknologi, som arbetsmarknaden, där kvinnor inte har lika möjligheter att dra nytta av de nya arbetstillfällena som uppstår inom dessa områden. På längre sikt vill dessa utmaningar kunna få betydelse för jämställdheten på arbetsmarknaden i Norden. Syftet med projektet är därför att analysera hur de no

Senast uppdaterad:
2022-05-09 10:33