Demokrati, inkludering och sammanhållning (12.7), del 2

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Helheten kring demokrati, inkludering och sammanhållning tar utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och målsättning om utbildning, hållbar utbildning och globalt medborgarskap (4.7). Nordiska ministerrådet ska under 2021–2024 bidra till att demokrati, inkludering och sammanhållning stärks i de nordiska skolornas utbildningsuppdrag. Målet är att - främja utbildningssektorns förmåga att möta samhällsutmaningarna med demokratiska medel - främja ett aktivt demokratiskt och globalt medborgarskap och kritiskt tänkande hos barn och unga enligt FN:s Agenda 2030 världsmål 4.7 - förebygga diskriminering, marginalisering och desinformation - bidra till tilliten och tillhörigheten i samhället Norge ordnar 4 tematiska expertmöten, en konferens om yttrandefrihet och demokratiförståelse samt producerar läromaterial med anknytning till temat inom ramen för sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet år 2022.

Senast uppdaterad:
2023-04-17 15:52