Kulturanalys Norden 2022-2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Kulturanalys Norden är en nordisk kulturpolitisk kunskapsbas till nytta för det nor-diska kulturpolitiska samarbetet, nationella myndigheter, kulturlivet i de nordiska länderna och nordisk kulturforskning. Kulturanalys Norden ska fungera som en kun-skapsmässig knutpunkt mellan de nordiska ländernas kulturmyndigheter, nordiska samarbetsorgan och institutioner, forskare inom kulturpolitik och statistiska central-byråer. Detta ska åstadkommas genom att Kulturanalys Norden: • främjar en långsiktigt och systematisk samordning av nordisk kulturstatistik, • genomför utredningar och analyser av kulturpolitiska frågor som kan bidra till policyrelevant kunskap, och • sprider kunskap och forskning om kulturpolitik

Senast uppdaterad:
2021-12-07 12:45