SPROGSAMARBEJDET - Nordisk tegnspråknettverk 2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk tegnspråknettverk er et samarbeidsforum og møtested som består av de danske, finske (med finsk og finlandssvensk deltakelse), færøyske, grønlandske, islandske, norske, og svenske språknemndene og språkorganisasjoner. Formålet med nettverket er å bidra til faglig kvalitet og utvikling av tegnspråkene i Norden, herunder færøysk og grønlandsk tegnspråk. Gjennom rådgivning og opplysning bidrar tegnspråknettverket til å styrke forståelse og kunnskap i hvert enkelt nordisk land og å fremme den nordiske nabospråkforståelsen. Nettverket driver faglig utveksling og formidling. Tegnspråknettverket har strategiske møter en gang pr. år samtidig med Nettverk for språknemdene i Norden. Annethvert år kan det arrangeres seminar av tegnspråknettverket, der sentrale emner innenfor tegnspråknettverkets arbeidsområder blir belyst. Seminaret er åpent for fagpersoner.

Senast uppdaterad:
2021-03-22 14:49