Norges sektorspecifikke aktiviteter 2022

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd i 01.01-31.12.2022. Et hovedmål for i det norske formannskapsprogrammet er å følge opp ambisjonene i Visjon 2030, og sørge for god gjennomføring av de nye tverrsektorielle prosjektene - dette blir derfor også et hovedmål for det norske formannskapet i MR-U. Det norske formannskapet i MR-U planlegger også å gjennomføre aktiviteter som viser nordisk merverdi og støtter opp under et godt nordisk samarbeid innen forskning, utdanning og språk, samt å kommunisere resultater av eksisterende samarbeid i sektoren. Formannskapet har ansvaret for gjennomføring av møter og diskusjoner i EK-U og MR-U, og vil prioritere gode faglige diskusjoner og progresjon i nordiske prosesser på feltet.

Senast uppdaterad:
2023-08-09 12:42