Finlands sektorspecifikke aktiviteter 2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Under ordförandeskapet i NMR har Finland olika projekt. Genomförande av tävling för unga om att bekämpa klimatförändringen. Stärka kunskaperna i hållbar utveckling på alla  utbildningsnivåer - möte för att stärka nordiska lärarutbildarnätverk, utarbetande av webbmaterial. Informationsinsatser på nätet - att synliggöra de ungas röst. Utvecklande av det nordiska skolsamarbete gällande undervisning av samiska - stärka nätverk och utveckla material, en konferens.

Senast uppdaterad:
2022-12-13 17:19