Konferens om stöd för implementering av PFAS-begränsningarna

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Syftet med den nordiska PFAS-konferensen är att samla nordiska tillsynsmyndigheter och företag för att adressera eventuella utmaningar med implementeringen av existerande och kommande PFAS-begränsningar och belysa vägen framåt för regelefterlevnad och tillsynsverksamhet. Konferensen kommer bland annat ge en överblick av vad PFAS-begränsningarna innebär och vad det finns för konkreta verktyg för substitution. Konferensen syftar även till att ge inspiration i arbetet med att substituera PFAS genom att dela andras erfarenheter och goda exempel. Konferensen är en del av programmet för Sveriges ordförandeskap i nordiska ministerrådet 2024.

Senast uppdaterad:
2024-01-30 13:01