LNU: Frivillighetens år 2022- samarbeid i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

LNU ønsker å samle nordiske barne og- ungdomsorganisajsoner for et todagers arrangement der dag en fagdag og dag to er en tur til Utøya. Det er også et tilknyttet arrangement finansiert gjennom andre kilder. Vi vil ha arrangementet for å diskutere rollen barn og unge skal ha i å skape bedre, mer inkluderende og demokratiske samfunn. Vi vil arrangere en guidet tur på Utøya, med tilhørende foredrag, debatter og worskhops knyttet til demokrati, polarisering og terror med utgangspunkt i barne- og ungdomsorganisasjonenes perspektiver. Vi ønsker å belyse hvilken rolle barne- og ungdomsorganisasjonene har i et demokratiske fellesskap, hvilken rolle de spiller i å minske utenforskap og hvordan barn og unges stemme kan ha betydning for en positiv utvikling mot mindre polarisering. Deltagerne på arrangementet vil være ledere i barne- og ungdomsorgainsasjoner i norden. Vi vil samle både paraplyorganisasjoner og enkeltorganisasjoner for å sikre en så bred sammensetning som mulig.

Senast uppdaterad:
2024-05-29 11:07