Nordic-Baltic Marine Spatial Management Tool

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Alle EU medlemsstater og EØS land er forpliktet til å dele data iht EU INSPIRE direktiv. Alle landene deltar i tillegg i ett eller flere prosjekter i regi av EU som EMODNet, EURO-GOOS, Helcom/Vasab samt er forpliktet av OSPAR å rapportere data. Rapporteringen gjøres gjerne veldig spesifikk ut i fra bruksområdet. Prosjektet ønsker å analysere hvilke data som egner seg til MSP på en slik måte at nasjoners data er harmoniserte og kan sammenstilles for et helhetlig kunnskapsgrunnlag i en bassengsammenheng. Det gjør at nasjonene kan lage sine MSP basert på sine egne nasjonale data i sine egne fagsystemer men ha tilgang til de tilgrensende nasjoners data. Dette vil tydeliggjøre områder hvor nasjoner kan samarbeide om MSP for å løse felles utfordringer eller utnytte naturressurser mer bærekraftig

Senast uppdaterad:
2024-03-01 10:28