CEM Horizontal Accelerator on Sector Coupling

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

En “horizontal accelerator” projekt är en koncentrerad initiativ av fyra olika Clean Energy Ministerial workstreamer. VTT Technical Research Centre of Finland koordinerar projektet. Projektets syfte är att producera en mera komplett uppfattning, på basis av expertis av de fyra kampnag och initiativ, om en fokuserad och tvärvetenskaplig inställning till system integration och sektorkoppling. Projektet erbjuder ”best-in-class” policy alternativ och prövning av marknadens utforming med syfte att maximera nyttan av sektorkoppling mellan el och elektrifierad transport system.

Senast uppdaterad:
2023-02-10 11:17