Nordic-Baltic eID project

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk-baltisk eID-prosjekt (NOBID) er et prosjekt under Nordisk Ministerråd og blir fra 2021 en del av Cross Border Digital Service-programmet. NOBID jobber for å muliggjøre at digitale brukere i nordisk-baltiske land skal kunne bruke en eID fra sitt hjemland til å autentisere seg for digitale tjenester i andre land i regionen. Viktige milepæler i den kommende perioden er notifisering av nasjonale eID-tilganger, attributter for grensekryssende identitetsmatching av naturlige personer og byggesteiner for eID og tillitstjenester som trengs i CBDS-programmet.

Senast uppdaterad:
2022-09-27 15:13