Nordic Tourism Conference 2023

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Vi ønsker å videreføre Nordic Tourism Seminar, og ønsker å invitere våre naboland til Norge i september 2023. Seminaret har som mål å presentere pågående prosjekter, styrke det nordiske samarbeidet, og å diskutere hvordan vi kan hver for oss og sammen kan gjøre reiselivet med bærekraftig/ hållbart. Vi forventer at seminaret vil være interessant for alle NTOer, samt utvalgte regionale aktører og bedrifter. Vi ønsker også å legge til rette for at organisasjonene kan avholde tilstøtenden møter i etterkant av seminaret. Vi vil invitere en representant fra hver land til å delta i programarbeidet.

Senast uppdaterad:
2023-10-23 12:44