Nordic Talks Korea 2023

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I denna tandem kommer vi att titta på SDG:s både från "under och ovan": Från grunden för den gröna omställningen i lokala samhällen tittar vi på vikten av social acceptans och rättvisa lösningar för att förverkliga grön omställning, samtidigt som vi betonar sociala värden och lokalt engagemang. Detta är avgörande för infrastrukturen för förnybar energi såväl som i omställningen av livsmedelssystemet. Sett uppifrån är det mindre medvetenhet om hur jordobservation och rymdbaserade tjänster bidrar med hållbar utveckling på olika sätt. Att koppla samman rymd och SDG är lägligt och ger nya perspektiv av relevans och intresse i Korea.

Senast uppdaterad:
2023-05-09 15:35