Norden en motor i arbeidet mot plastforurensning regionalt og globalt

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet ska bidra till att reducera plastavfall och mikroplast i hav, vatten och på land och löper över 4 år med en total budget om 8 miljoner DKK. Projektet ska stötta arbetet med att uppnå en global överenskommelse om plast samt kunna komplettera det regionala havskonventionsarbetet, Baselkonventionen, EU-arbetet och annat relevant internationellt arbete genom att närmare kartlägga och föreslå åtgärder som rör plastens livscykel och som främjar en cirkulär ekonomi. Aktiviteter inkluderar bland annat att stödja frivilliga strandstädning/saneringsåtgärder, åtgärder vid stora olyckor som rör utsläpp av plastpellets, förebyggande åtgärder i användningsfasen och kartläggning av indikatorer för läckage av plast i plastens värdekedja.

Senast uppdaterad:
2021-07-07 16:56