Innlandet-Dalarna 2021 - 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Grensekomiteen Innlandet-Dalarna er et samarbeidsorgan for regionale myndigheter og kommuner i Innlandet og Dalarna. Grensekomiteen er en del av det nordiske samarbeidet og er delfinansiert av Nordisk ministerråd. Grensekomiteens viktigste arbeidsområder: • Åpne grenser for enkeltmennesker og bedrifter • Levende lokalsamfunn i grenseområdene • En grønn og sosial omstilling av nærings- og arbeidsliv • Samarbeid om samfunnssikkerhet

Senast uppdaterad:
2023-08-21 15:15