SPROGSAMARBEJDET - Språkpiloterne 2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nettverket for språknemndene i Norden er et samarbeidsforum og møtested som be-står av de danske, finske (med finsk og svensk avdeling), færøyske, grønlandske, is-landske, norske, samiske og svenske språknemndene. Formålet med nettverket er å bidra til faglig kvalitet og utvikling av de samfunnsbæ-rende språkene i Norden, herunder færøysk, grønlandsk og de samiske språkene. Gjennom rådgivning og opplysning bidrar nettverket til å styrke språkforståelse og språkkunnskap i hvert enkelt nordisk land og å fremme den nordiske nabospråkforstå-elsen. Nettverket driver faglig utveksling og formidling.

Senast uppdaterad:
2021-05-19 14:22