SPROGSAMARBEJDET - Språkpiloterne

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Språkpilotkurs er faglige og fagdidaktiske etterutdanningskurs for henholdsvis grunnskolelærere og gymnasielærere fra alle nordiske land. Kursene gir undervisning i nordiske språk og kulturforhold med særlig fokus på (nabo)språkdidaktikk. Den primære målgruppen er lærere som underviser i et nordisk språk som morsmål eller som fremmedspråk. Formålet med språkpilotkursene er å styrke undervisningen i nordiske språk og nordiske kulturforhold gjennom å utdanne deltagerne i å tilrettelegge og gjennomføre en moderne undervisning i nordiske språk og nordiske kulturforhold som en integrert del av morsmåls- eller fremmedspråkundervisningen.

Senast uppdaterad:
2023-03-14 05:45