SPROGSAMARBEJDET - Nettverket for språknemndene i Norden - 2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nätverket arrangerar ett digitalt språkmöte 26-27 augusti (tema språkteknologi) och ett nätverksmöte i samband med det 25 augusti. Inofficiella nätverksmöten hålls också under året (digitalt). Nätverket ger ut tidskriften Språk i Norden. Förberedelser för framtida språkmöten görs. Arbetsgruppen for språkteknologi i Norden sammanträder och stöds i sitt arbete på att förbättra villkoren för språkteknologisk utveckling, särskilt för minoritetsspråk.

Senast uppdaterad:
2021-03-19 10:15