Utredning om biodiversitet och finansiering

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

År 2018 publicerade IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) en mycket viktig och kritisk sammanfattning för beslutsfattare. En av de viktiga insikterna var att man, i Europa och Asien, hittills endast i väldigt begränsad omfattning lyckats frånkoppla ekonomisk tillväxt från förlust av biodiversitet. Detta viktiga erkännande är en bidragande orsak till att man nu försöker titta närmare på finanssektorn och dens roll i att stopp och vända den lokala förlusten av biodiversitet. I projektet ska man undersöka de nordiska finansinstitutionerna, utvärdera ifall de kan spela en positiv roll och vilka verktyg och vilka infallsvinklar som bäst kunde bidra till att investeringar är i linje med de globala målen för bevarande och hållbart bruk av biologisk mångfald.

Senast uppdaterad:
2023-10-05 09:06