IFI - Validering inden for pleje- og omsorgssektoren

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Danmark, Sverige, Norge og Finland har en fælles udfordring med stor mangel på uddannet plejepersonale. Samtidig består en udfordring i at sikre, at gruppen af flygtninge opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Foreningen Nydansker ser en oplagt mulighed i at forsøge at rekruttere plejepersonale fra denne målgruppe. Det ordinære uddannelsessystem i de fire nordiske lande er imidlertid svært tilgængeligt for den del af flygtningegruppen, der ikke har medbragt uddannelse, og som ikke lever op til de sprogkrav, uddannelserne stiller. I nærværende projekt er ønsket at nå målgruppen tidligere – enten i forforløb (særligt beskæftigelses- og uddannelsesrettede integrationsindsatser) eller i ufaglærte ansættelser. Formålet er at udvikle nye metoder og modeller til at understøtte en løbende validering af målgruppens kompetencer for at afkorte og målrette vejen mod og i uddannelse inden for pleje- og omsorgsområdet.

Senast uppdaterad:
2021-04-27 14:45