Familjer efter skilsmässa eller separation

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Ett nordiskt projekt, med fokus på familjer efter skilsmässa eller separation, med ett tydligt barnperspektiv och bas i Barnkonventionen. Projektet bygger på synen på barn som självständiga rättighetsbärare, vars åsikter och erfarenheter är av stor vikt för denna diskussion. En expertgrupp med barn kommer att etableras, för att föreslå nödvändiga förändringar för barn i denna situation. En nordisk konferens kommer att hållas, för beslutstagare, sakkunninga och experter, föreningar, samt övriga intressegrupper, för att skapa ett forum för presentationer och diskussion om nya arbetssätt ( som t.ex. den danska skilsmässoskolan) med fokus på samarbete och innovation, för att skapa bättre förutsättningar för barn. De slutgiltiga resultaten, förslag på t.ex. försöksprojekt, förslag på förändringar, forskning eller kartläggning, kommer att samlas i en slutrapport som kommer att presenteras för de relevanta intressegrupperna.

Senast uppdaterad:
2022-11-28 14:05