MR-A: Finlands ordförandeskapsmedel 2021

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Konferens 1: Organisera en konferens om nordiska modellen för arbetsmarknads- och lönebildning inom ramen för det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Konferensen genomförs i hybridformat där deltagande är möjligt både on-site och on-line. Eftersom fysiska möten och nätverkande ses som en viktig del av det nordiska samarbetet är konferensen planerad med 100 delatagare på plats i Helsingfors den 14 oktober. Konferens 2: Att organisera en konferens med avsikt att samla god praxis och erfarenheter i alla nordiska länder i fråga om hur delaktigheten på arbetsmarknaden kan ökas och partiellt arbetsföra personers arbetsmöjligheter främjas. Avsikten är att diskutera särskilt åtgärder som hänför sig till efterfrågan på arbetskraft. Konferensen planerades ursprungligen som en hybridkonferens, men överfördes i ett senare skede endast till ett virtuellt format.

Senast uppdaterad:
2022-01-21 09:53