Nordiska perspektiv på grön återhämtning

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet ska utifrån ett nordiskt perspektiv analysera möjliga gröna återhämtningsåtgärder som ett svar på den ekonomiska krisen orsakad av coronaviruset. Projektet ska bidra med evidensbaserad kunskap om möjliga effektiva gröna återhämtningsåtgärder givet förutsättningarna i de nordiska länderna. Projektet ska även bidra till diskussionen om åtgärder bör genomföras på nationell, nordisk eller europeisk nivå, särskilt med beaktande av EU:s gröna giv. Projektet ska genomföras genom att NME anlitar en extern utförare med relevant kompetens, erfarenhet och stark nordisk förankring. Projektet kommer utformas för att vara flexibelt, så att fokus och resultatspridning kan anpassas i förhållande till hur krisen utvecklas och vilka kunsksapsbehov som finns för utformning av policyåtgärder.

Senast uppdaterad:
2022-12-20 11:15