DIS - Dembra-projekt: Styrking av nordiske skolers arbeid med demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet, utenforskap og radikalisering

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk Dembra skal bidra til demokratisk kultur og forebygging av gruppefiendtlighet, marginalisering og radikalisering i Norden ved å styrke institusjoners og skolers kompetanse på feltet. Prosjektet skal: • Gi samarbeidende institusjoner økt kompetanse i veiledning av skoler i deres arbeid med demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet • Knytte samarbeidende institusjoner i et nettverk for forebygging av gruppefiendtlighet • Styrke deltakende skoles innsats for demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet som integrerte elementer i skolens daglige virke • Introdusere og videreutvikle Dembra som modell for veiledning av skoler i de nordiske landene, med henblikk på videre spredning Suksesskriterier: • Samarbeidende institusjoner i Norden har utvekslet erfaringer og fått kompetanse i gjennomføring av Dembra med veiledning og kurs med skoler • Utvalgte skoler i Norden har satt i gang en bærekraftig satsning på arbeid med demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet • Læringsre

Senast uppdaterad:
2021-10-06 13:27