Northern Lights 2023

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Northern Lights är en publikationsserie som består av tematiska jämförelser av utbildning i de nordiska länderna som baserar sig på internationell forskningsdata. Denna utgåva handlar om undervisning i matematik och naturvetenskapliga ämnen. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) ordnar en öppen utlysning för att ta fram en report med en special analys av de nordiska resultaten i TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och möjligtvis i PISA (the OECD Programme for International Student Assessment).

Senast uppdaterad:
2022-02-08 16:06