The Creative Economy – a Driving Force for Sustainable Change

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

FN har deklarerat år 2021 som "the International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Creative Business Network arbetar i 80 länder runt om i världen för att stötta och främja innovation inom de kulturella och kreativa industrierna. Dessa sektorer står för 5-15% av de flesta ekonomier och tillhandahåller inte bara jobb och export; de bidrar även med innovation i många andra sektorer samt bidrar med lösningar till flertalet av de globala hållbarhetsmålen. Med våra 3 Talks tar vi hjälp av expertis från vårt globala nätverk av experter för att belysa för världen hur de kreativa sektorerna kan hjälpa till att skapa en bättre, mer hållbar framtid.

Senast uppdaterad:
2022-07-05 14:44