Workshop om miljøprøvningsprocesser

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordiska ministerrådet har beslutat att under 2021-2024 arbeta för att främja en grön omställning av medlemsländerna och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi. Miljöprövningen har identifierats som en viktig del i den gröna omställningen. Det har förekommit kritik mot det svenska miljöprövningssystemet avseende tidsåtgång, användning av resurser, hantering av målkonfliker och hur systemet bidrar till att främja miljömässiga och långsiktigt hållbara lösningar och det är möjligt att liknande kritik har funnits i de övriga Nordiska länderna. Projektet kommer genom anordnande av en workshop (2 dagar) belysa likheter och olikheter i de Nordiska ländernas prövningssystem samt diskutera hur målkonflikter hanteras. Utgångspunkten kommer vara 2 scenarior; a) En ny industriell verksamhet som kommer att påverka miljön och b) En ändring av ett tillstånd för en befintlig industri som är en del i strävan efter klimatneutralitet. Workshopen kommer dokumenteras

Senast uppdaterad:
2022-01-12 08:47