NordicsInIndia: A Nordic-India innovation partnership on carbon neutrality and a sustainable circular and bio-based economy

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det nordisk-indiske innovasjonspartnerskapsprosjektet (NordicsInIndia) vil fremme og vise frem de nordiske forskningsbaserte innovasjonene og løsninger for å oppmuntre til en grønn transisjon i India. Prosjektet NordicsInIndia bygger samarbeid mellom Forsknings- og teknologirådene ved de fire nordiske ambassadene (Norge, Finland, Danmark og Sverige) i India. Samtidig som NordicsInIndia fremhever Vision2030, vil de arbeide for å øke samarbeidet innen forskning, teknologi og næringsliv mellom Norden og India innen karbonnøytralitet og en bærekraftig sirkulær og biobasert økonomi. Prosjektet retter seg mot høyt prioriterte indiske infrastrukturprogrammer (f.eks. Waste-to-Wealth-oppdrag og Smart City Mission) og initiativer i den grønne transisjonen. NordicsInIndia vil bringe indo-nordisk kapasitet, inkludert selskaper, forskningsinstitusjoner, investorer og offentlige myndigheter, i nær dialog.

Senast uppdaterad:
2023-06-27 12:34