Norges ordførerskap 2022: Seminar om bekjempelse av cyberkriminalitet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Den raske digitaliseringen vi har erfart i forbindelse med pandemien, har påvirket utviklingen av cyberkriminaliteten. De kriminelle utnytter ny teknologi, tilpasser angrep, og samarbeider med hverandre på måter vi ikke har sett tidligere. Interpol forventer at cyberkriminalitet rettet mot individer, virksomheter og kritisk infrastruktur vil fortsette og utvikle seg, i tråd med de raske endringene i sosiale og økonomiske forhold. Det overordnede målet med prosjektet er å styrke det nordiske samarbeidet om bekjempelse av cyberkriminalitet. Prosjektet skal legge til rette for kunnskapsoverføring mellom landene, og identifisere mulige samarbeidsområder

Senast uppdaterad:
2022-12-19 12:38