Demokrati, inkludering och sammanhållning (DIS), del 3

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Helheten kring demokrati, inkludering och sammanhållning tar utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och målsättning om utbildning, hållbar utbildning och globalt medborgarskap (4.7). Nordiska ministerrådet ska under 2021–2024 bidra till att demokrati, inkludering och sammanhållning stärks i de nordiska skolornas utbildningsuppdrag. Målet är att - främja utbildningssektorns förmåga att möta samhällsutmaningarna med demokratiska medel - främja ett aktivt demokratiskt och globalt medborgarskap och kritiskt tänkande hos barn och unga enligt FN:s Agenda 2030 världsmål 4.7 - förebygga diskriminering, marginalisering och desinformation - bidra till tilliten och tillhörigheten i samhället Island ordnar 3 tematiska expertmöten och ett evenemang kring demokratiskt deltagande och barnens och ungas rätt att bli hörda under en nordisk ungdomsmånad i november.

Senast uppdaterad:
2024-05-15 08:57