Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet ”Covid-19 och de nordiska nyhetsmedierna” önskar att skapa en samlad överblick över, de framförallt ekonomiska, konsekvenserna av pandemin under dess inledande år. Många nyhetsmedier, speciellt mindre och lokala nyhetsmedier, kämpade redan före pandemin med fallande intäkter, och risken för att Covid-19 kommer att drabba dessa medier särskilt hårt framstår som högst reell. Samtidigt har fallet i reklamintäkter även för de större nationella nyhetsmedierna varit så drastiskt, att en överblick även i dessa fall förtjänar en ökad uppmärksamhet. Nyhetsmedier i de nordiska länderna har även blivit föremål för olika typer av statliga stödpaket för att klara sig igenom krisen och betydelsen av dessa kan också med fördel evalueras. Genom att kartlägga utvecklingen i samtliga nordiska länder utifrån ett gemensamt analytiskt ramverk, kommer projektet att kunna ge en samlad överblick över de nordiska nyhetsmediernas tillstånd vid utgången av pandemiåret 2020.

Senast uppdaterad:
2021-10-11 09:36